Визуелизација на приказна е мултимедијален проект чија цел е поттикнување на децата да читаат повеќе и да се воведат во светот на литературата. Ќе преведеме наградувани книги за деца и ќе ги снимиме со изведба од познати наши актери, а тие аудио-визуелни дела ќе ги поставиме на платформа на интернет за да бидат достапни 24 часа за сите вљубеници во детскта литература!

Знаеме дека приказните се моќни. Не учат на вредности, ја поттикнуваат нашата имагинација, не забавуваат и не тераат да размислуваме за многу нешта за кои претходно не сме размислувале. Ние веруваме дека се започнува со приказна, а приказните можат да се раскажат на различни начини. Затоа решивме да раскажеме приказни комбинирајќи повеќе гранки од уметноста.

Секако сакаме да го вклучиме овој проект во образовниот процес во основните училишта, затоа што веруваме дека ќе биде многу корисна алатка алатка во наставата по македонски и албански јазик и литература, но и за останатите часови.  Читањето на глас не само што е една од најдобрите активности за стимулирање на јазичните и когнитивните вештини, туку исто така ја гради мотивацијата, љубопитноста и меморијата. Наставниците ќе може да ги користат овие аудио-визуелни дела на часовите како пример за емоционално (експресивно) читање и при објаснување на стратегиите за читање. Ќе се користат и за обработка на ликови, информации, теми и структура на текстот, како и за поврзаноста на текстовите помеѓу себе (интертекстуалност).

Овие визуелизирани книжевни дела ќе бидат достапни за сите кои го говорат македонскиот и албанскиот јазик. Се надеваме дека ќе уживате во книгите кои ќе ги одбереме за вас како што уживаме и ние.

Проекти

  • All
  • Издаваштво
  • Театар

Галерија

КЛИН

Doksevski Dimitrija

DoX

Why Us?

Best Filming Equipment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

10 Years of Experience

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Professional Editing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.